Gửi email cho chúng tôi

Kinh Tế tuần hoàn và khả năng tái chế sợi

circular-economy-and-recyclability-of-fibres.jpg

Bước đầu tiên để cải thiện tính bền vững của hàng dệt may là thay đổi từ sợi không tái tạo sang sợi tái tạo. Do đó, ngành dệt may cho thấy nhu cầu ngày càng tăng, rất lớn đối với sợi tái tạo và bền vững.


Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (cagr) từ 5 đến 10%, sợi cellulose là một câu chuyện thành công trong thị trường dệt may trong thập kỷ qua. Tốc độ tăng trưởng tương tự được dự kiến trong những năm tiếp theo. Điều này làm cho sợi Xenlulo trở thành nhóm sợi phát triển nhanh nhất trong ngành dệt may và do đó là lĩnh vực đầu tư lớn nhất trong Nền Kinh Tế sinh học tuần hoàn toàn cầu.


Hội nghị cellulose fibres 2024 sẽ bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị, từ lignocellulose, bột giấy hóa học, sợi cellulose như Rayon, Viscose, Modal hoặc Lyocell và các phát triển mới cho một loạt các ứng dụng: vải dệt đủ loại, sản phẩm không dệt như khăn ướt cũng như các khu vực mới như vật liệu tổng hợp, Bao bì hoặc nanocellulose trong ngành công nghiệp thực phẩm. Hội nghị sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tương lai đầy Hứa hẹn của sợi Cellulose, hoàn toàn phù hợp với xu hướng hiện tại của Nền Kinh Tế tuần hoàn, tái chế và chu kỳ carbon bền vững.

Khám phá thêm nguyên liệu cao su
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại:
86-18366366563
FOOTER_E_MAIL:
Admin@yushengmax.com
FOOTER_ADD:
6F dong Sheng Plaza, thành phố Wei Fang, tỉnh Shan Dong, Trung Quốc.
Theo dõi chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại:
86-18366366563
FOOTER_E_MAIL:
Admin@yushengmax.com
FOOTER_ADD:
6F dong Sheng Plaza, thành phố Wei Fang, tỉnh Shan Dong, Trung Quốc.
Follow us
Accept Cookies
Read Privacy Policy
Tìm kiếm đối tác
Đảm bảo