Gửi email cho chúng tôi

Triển Vọng ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu năm 2024: Cơ hội mới trị giá 165 tỷ USD vào năm 2024 trong ngành công nghiệp hóa chất


NEWS_1-Global_Chemical_Industry_Outlook_2024_New_Opportunities_worth_USD_165_Billion_by_2024_in_Chemical_Industry.jpg


Ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu đang bước vào năm 2024 với Triển Vọng tích cực. Bất chấp những năm 2022 và 2023 đầy thách thức, ngành công nghiệp hóa chất sẽ phục hồi với mức tăng trưởng vừa phải trong năm 2024. Trong khi thách thức vẫn còn, hiệu quả kết hợp của nhu cầu gia tăng, Các Quy Định thuận lợi và ngành công nghiệp tập trung vào tính bền vững & khử cacbon, số hóa và đổi mới đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng và thành công trong những năm tới.


Ngành công nghiệp hóa chất dự đoán một hành trình biến đổi từ năm 2023 đến năm 2024, tập trung vào thực tiễn bền vững, chuyển đổi năng lượng, sự gia tăng của các sáng kiến kỹ thuật số, công nghệ tiên tiến, thay đổi kịch bản địa Chính Trị, tùy biến và phi toàn cầu hóa. Để duy trì thành công,Công ty nguyên liệu cao suSẽ phải áp dụng các bước thay đổi mạnh mẽ có khả năng bao gồm phi toàn cầu hóa và nội địa hóa chuỗi cung ứng. Các mối quan tâm về sức khỏe và Địa Chính Trị Gia Tăng sẽ dẫn đến giảm thiểu Rủi Ro và liên tục kinh doanh, giao hàng đúng hạn và dấu chân thực vật chính xác và chiến lược chuỗi cung ứng. Ngành công nghiệp hóa chất phải đối mặt với các tiêu chuẩn phân kỳ trong chuỗi cung ứng và các hoạt động kinh tế hoặc ngành nghề kinh doanh khác. Tuy nhiên, hầu hết các hóa chất về bản chất là đa khu vực hơn là các sản phẩm thực sự toàn cầu, và thương mại liên lục địa vẫn rất quan trọng đối với nhiều người chơi.


Các công ty hóa chất trên toàn cầu có thể sẽ bước vào năm mới một cách thận trọng nhất, tập trung nhiều hơn vào việc giảm chi phí tổng thể và cải thiện hiệu quả của quy trình để bù đắp những tổn thất phát sinh trong những năm qua.


Khử cacbon, số hóa, bền vững, tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng là một số xu hướng chính dự kiến sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu vào năm 2024 và hơn thế nữa.


Khám phá thêm nguyên liệu cao su
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại:
86-18366366563
FOOTER_E_MAIL:
Admin@yushengmax.com
FOOTER_ADD:
6F dong Sheng Plaza, thành phố Wei Fang, tỉnh Shan Dong, Trung Quốc.
Theo dõi chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Điện thoại:
86-18366366563
FOOTER_E_MAIL:
Admin@yushengmax.com
FOOTER_ADD:
6F dong Sheng Plaza, thành phố Wei Fang, tỉnh Shan Dong, Trung Quốc.
Follow us
Accept Cookies
Read Privacy Policy
Tìm kiếm đối tác
Đảm bảo